in the Royal air force 1940-1945
bombercrewlogo.jpg
Outstanding page and forum dedicated to wartime RCAF bomber units
ARbanner800transparent.png
Great group of the people who helping relatives of fallen & missing airmen from 1939-45.
They are preserving the memories, photographs and documents of those who paid the ultimate sacrifice.
Brand new blog dedicated to French campaign 1940 by Mathieu Comas
gora.jpg
High quality web dedicated to Polish Air Force during WW2
Great site about private Aero museum in Martin-Tomcany, Slovakia
 FCAFA

FCAFA

Free Czechoslovak Air Force - Remembering the Czechoslovaks who served in the RAF in World War II

W/O Pavel J. PUKANČÍK (787309)

W/O Pavel J. PUKANČÍK (787309) - obrázek

W/O Pavel J. PUKANČÍK (787309) - obrázek

No. 311 squadron

WOM/AG

Nar.: *20.1.1920 Pezinok

Zom.: +9.3.1992 Bratislava

 

Pavel Pukančík sa narodil 20. Januára 1920 v juhoslovenskom vinárskom mestečku Pezinok. Po ukončení Meštianskej školy sa rozhodoval pre svoje budúce povolanie, keďže mal rád prírodu, hory a zvieratá rozhodol sa pre lesníctvo. Pred vstupom na Lesnícku školu, bolo však podmienkou absolvovať trojročnú prax, tak sa 16 ročný Pavel Pukančík dostal do „fachu“. Po problémoch s nadriadeným, ktorý bol nemeckej národnosti a presvedčeným nacistom, opúšťa v roku 1939 lesnícku prax a vracia sa do Pezinku, kde však nemohol zohnať zamestnanie a žiadne ďalšie uplatnenie. Z vysielania zahraničného rozhlasu sa dozvedel o vzniku Čs. zahra-ničného vojska vo Francúzsku a rozhodol sa pre odchod z vlasti, ktorú opustil 30. apríla 1940 spoločne s priateľom Adolfom Ragasom z Lozorna. Cesta do odboja viedla cez Maďarsko, Juhosláviu, Grécko, Turecko až do Bejrútu kde sa Pavel Pukančík nalodil na loď „Marriette Pacha“ a cez zastávku v Alexandrii dorazil do francúzskeho prístavu Marseille 1. júna 1940.

Následne spoločne s transportom putoval do tábora Čs. náhradnej a výcvikovej jednotky v Agde. Tu sa pri prezentácii 4.6.1940 Pavel Pukančík prihlásil k letectvu. Pre neodvratnosť porážky Francúzska, tu neabsolvoval žiadny výcvik, následne evakuoval do prístavu Port Vendres, kde sa 24.6.1940 nalodil na nákladnú loď „Apapa“, ktorá cez Gibraltar pokračovala až do Liverpoolu. Po príchode do Veľkej Británie bol Pavel Pukančík na krátku dobu umiestnený v zbernom tábore v Cholmondeley neďaleko Chesteru a následne premiestnený do Cosfordu, kde bol 24.7.1940 prijatý do RAF VR v hodnosti AC 2. Stal sa jedným zo zakladajúcich členov 312. perute a bol zaradený do jej pozemného personálu. Toto umiestnenie bolo len dočasné. Pavel Pukančík peruť opustil 18.7.1941 v hodnosti AC1, vzhľadom na jeho pridelenie do výcviku pre palubných strelcov. Výcvikový kurz č. 36 pre palubných strelcov absolvoval v No 4 BGS vo West Freugh 16.8.1941, bol povýšený do hodnosti Sergeant a plne kvalifikovaný na funkciu Air Gunner.

           Ďalší výcvik už absolvoval u materskej jednotky 311. (československej) bombardovacej perute, konkrétne v jej Initial training flighte v kurze č. 5 a následne v Advanced training flighte. Do nástupu na operačnú službu na lietal Sgt. Pukančík celkovo 66 letov v trvaní 91,50 hod. vo dne a 8.50 hod. v noci. Na svoju premiéru v 311. peruti bol zaradený do osádky P/O Františka Taibera (Wellington Mk. IC DV516/KX-K) s cieľom bombardovať naozaj tvrdý oriešok bombardovacích osádok RAF nemecký prístav Wilhelmshaven. V rámci zaradenia perute k Bomber Commandu nalietal Sgt. Pukančík celkom 9 letov (Wilhelmshaven, Paríž, Le Havre, Essen-3x , Duisburg, Lubeck, Dortmund). Koncom apríla je Sgt. Pukančík, spolu s celou peruťou, prevelený na základňu Aldergrove (Sev. Írsko), kde peruť absolvovala výcvik pre plnenie úloh v rámci nového zaradenia jednotky ku Coastal Commandu. Tu sa stáva pevnou súčasťou osádky S/Ldr Josefa Stránskeho. Po premiestnený 311. Perute na základňu v Talbenny sa zúčastnil svojho posledného bombardovacie náletu, s cieľom Brémy. Tento nálet bol ďalší z tisícových náletov RAF na Nemecko.

V poradí 15. anti - submarine patrol Sgt. Pukančíka, znamenala pre 311. peruť veľký úspech kedy osádka Wellingtonu DV664 „KX-A“ S/Ldr Josef Stránsky, Sgt. Viktor Výcha, Sgt. František Havránek, F/Sgt Leo Hřebačka, Sgt. Jozef Halada a zadný strelec Sgt. Pavel Pukančík úspešne zaútočila na nemecký U-boat „U 106“ pod velením kapitänleutnanta Hermanna Rascha a ťažko ju poškodila. Následne za túto akciu bol Sgt. Pukančík vyznamenaný Čs. vojnovým krížom 1939 a veliteľ osádky S/Ldr Josef Stránsky obdržal DFC. Svoj 21. let v rámci pobrežného veliteľstva absolvoval 28.8.1942 a opäť jeho osádka tentoraz pod velením veliteľa perute W/Cdr Josefa Šnajdra, DFC zaútočila na nemeckú ponorku, ale bez výsledku. Takmer osudnou sa mu stala jeho v poradí už 33 protiponorková patrola, kedy 23.11.1942 Wellington Mk. IC DV799 „KX-Z“ s vskutku československou posádkou P/O František Radina, F/Sgt Ludvík Košek, F/Sgt František Havránek, Sgt. Anton Martiš, Sgt. Jozef Halada a Sgt. Pavel Pukančík, bol napadnutý štyrmi Ju 88C pravdepodobne od V/KG 40. Junkersy podnikli 24 útokov na Radinov Wellington, avšak vďaka perfektnej súhre posádky boli neúspešné. Po pristaní v Talbenny hlásila posádka jeden Ju 88 ako zničený a dva ďalšie ako poškodené.

Ukončenie operačného turnusu uskutočnil Pavel Pukančík po pristátí zo svojho 55. operačného letu s celkovým náletom 604 hodín a 31 minút. Na operačný odpočinok smeruje Sgt. Pukančík v júni 1943 k 1487 Tqarget Towing Flight, kde mal stráviť nasledujúci polrok. V auguste 1943 sa Sgt. Pavel Pukančík v Barnstaple oženil so slečnou Margaret Parsley a v septembri nasledujúceho roku sa im narodilo jediné dieťa Jana Margareth. Do konca operačného odpočinku bol v októbri 1943 prevelený k No 11 Armament Practise Campu. Po jeho ukončení nasleduje umiestnenie k Czechoslovak depot do St. Athanu. Od 1.3.1944 je povýšený do hodnosti Warrant officer a 22.3.1944 je premiestnený do kurzu č. 60 v rámci No 1 Radio School v Cranwelli. Do 26. Júla 1944 tu absolvoval výcvik na palubného radiotelegrafistu (72% Air, 70,4 ground). Po tomto zvýšení kvalifikácie sa W/O Pukančík opäť stáva členom 311. Perute na základni Tain. Následne je v auguste 1945 prevelený k Čs. depotu do Cosfordu k demobilizácii, vzhľadom na jeho plány usadiť sa vo Veľkej Británii. Napokon sa v roku 1946 vracia aj s rodinou do Československa, po ročnom pobyte v Pezinku ho manželka prehovorila na návrat do Veľkej Británie. Sklamaný z osobného života a nespokojný sa Pavel Pukančík  vracia v januári 1948 opäť do Československa. Na krátky čas je mu do národnej správy zverený hostinec v Pezinku. V roku 1949 je výnosom MNO degradovaný zo štábneho rotmajstra letectva v zálohe do hodnosti vojak. Následne pracuje ako závozník. Po provokácii agenta ŠTB s krycím menom „Laco“ je vypočúvaný v Bratislave a v roku 1955 po vykonštruovanom procese vedenom JUDr. Zdenkou Colotkovou, je za „Hospodársku špionáž v prospech západného imperializmu a CIA“ odsúdený na 12 rokov. Nasleduje pražský Pankrác a jáchymovské uránové bane - NVÚ Bytíz, kde bol väznený do roku 1960, kedy bol na základe amnestie prepustený.

V šesťdesiatych rokoch odmietol komunistickú rehabilitáciu, pokladal tento proces za ponižujúci, keďže nešlo vôbec o reálnu spoločenskú rehabilitáciu jeho osoby. Až po roku 1989 bol skutočne plne rehabilitovaný, povýšený do hodnosti podplukovníka letectva vo výslužbe a dostalo sa mu aj spoločenského uznania.

Nositeľ dvoch Čs. vojnových krížov 1939, dvoch Čs. medailí za chrabrosť, Čs. medaile za zásluhy I. stupňa, Pamätnej medaile Čs. zahraničnej armády (štítky F, VB), britskej 39-45 Star, Air crew Europe Star (Atlantic clasp), Defence Medal a War Medal, nositeľ radu M.R. Štefánika III. triedy, pplk. let. v.v. Pavel Pukančík zomrel náhle 9.3.1992 v Bratislave.

Milan Herčut

12.02.2008 08:54:47
munro
photo.jpg
To Airmen biographies section was added story of Cpl Ján BARCAJ from 310 and 311 squadron. Thank you very much to Ing. Dušan Ruppeld for adaptation of this story.

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (4545 | 35%)
Ne (4110 | 31%)
in the Royal air force 1940-1945
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one